Aanbouw kantine 2020

Met de Algemene Ledenvergadering op 27 februari 2020 is met een akkoord van de leden de uitwerking in gang gezet.
 
Dit heeft geresulteerd in een prachtig plan wat met hulp van een aantal leden ook financieel in gang kon worden gezet.
 
Vanwege de coronacrisis zijn de leden via diverse nieuwsbrieven voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 
Begin juli 2020 kon dan ook een aanvang worden gemaakt met deze aanbouw.
Allereerst is eind juni de bestrating van het terras verwijderd met een tiental vrijwilligers waarna het graafwerk voor de fundering kon worden gedaan.
 
Voor de bouwtekening en foto’s van de voortgang en het uiteindelijke resultaat, klik op de onderstaande link.
 
Bouwtekening en foto’s